canisterapia – terapia s asistenciou psov

canisterapia – terapia s asistenciou psov

Canisterapia (intervencia s asistenciou psov) je forma terapie / aktivity, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Prítomnosť psíka dokáže človeka povzbudiť nielen psychicky, ale je taktiež dôležitou motiváciou na fyzickú aktivitu a rozvoj hrubej aj jemnej motoriky.

V rámci canisterapie poznáme viaceré základné metódy jej prevedenia – aktivity s asistenciou zvierat (Animal Assisted Activities – AAA), terapia s asistenciou zvierat (Animal Assisted Therapy – AAT) a edukácia s asistenciou zvierat (Animal Assisted Education – AAE).

Všetky tieto metódy prebiehajú za prítomnosti zohraného tímu – psovoda a špeciálne cvičeného psíka.

Aktivity s asistenciou zvierat (AAA) prebiehajú v podobe návštev pacientov, pes sa venuje viacerým, rôznym osobám. Sú motivačným, výchovným, odpočinkovým a terapeutickým prostriedkom zameraným na zvýšenie kvality života klientov.

Terapia s asistenciou zvierat (AAT) je zameraná len na jednu osobu, alebo viac osôb s tým istým problémom. Používa sa k posilneniu žiadúceho, alebo utlmeniu nežiadúceho správania (napr. liečenie fóbií, nácvik chôdze, zlepšenie motoriky, rozvoj reči). Výsledky sú objektívne pozorovateľné a merateľné.

Edukácia s asistenciou zvierat (AAE) využíva aktívnu účasť zvierat pri procese vzdelávania, učenia a výchovy, čím prispieva k rozvoju zručností, vedomostí a komunikačných schopností žiakov v rámci triedy alebo skupiny. Psík tu predstavuje najmä motivačný prvok, ktorý má za úlohu nenápadnou formou povzbudiť deti k aktivite a k edukačným činnostiam.

Je preukázané, že prítomnosť psa má veľa pozitívnych účinkov nielen na ľudskú psychiku, ale celkovo na náš zdravotný stav. Všeobecne môžeme povedať, že kontakt psíka s ľuďmi pôsobí na rozvoj citových schopností (vyjadrovanie citov, výchova k zodpovednosti; podpora spontánnosti prejavu; pocit bezpečia pri psíkovi, ktorý ochraňuje; starostlivosť o psa; pri kontakte so psom odvádzame pozornosť od problémov človeka, atď.), rozvoj rozumových schopností (zvyšovanie záujmu o určité činnosti s cieľom zvyšovať dobu sústredenia; rozvoj pozorovacích schopností – ako vyzerá pes, stavba jeho tela, farby; rozširovanie slovnej zásoby pri kontakte so psíkom; nácvik sebaovládania pri bežnej starostlivosti o psíka – kedy ho nemožno rušiť a pod.) a rozvoj pohybových schopností (formou rôznych hier zvyšuje motiváciu k pohybu, zlepšuje motoriku – hrubú i jemnú; kontakt so psom umožňuje svalom relaxovať, uvoľniť sa, a pod.).

 

Canisterapii sa venujeme už niekoľko rokov. Prvým mojim terapeutom sa stal psík Darco, kríženec kokeršpaniela a zlatého retrievera. Neskôr sa pridali Bexi, Elsa a Tia – sučky plemena flat coated retriever a naša najmladšia členka Ruby (zlatý retriever) je momentálne vo výcviku.

 

Našu canisterapeutickú činnosť zastrešuje občianske združenie Zvierací terapeut. V súčasnosti navštevujeme špeciálnu škôlku v Liptovskom Jáne, kde sa venujeme predovšetkým detičkám s poruchami autistického spektra, ale aj detičkám s rôznymi inými komunikačnými poruchami. Viac o našich aktivitách nájdete aj na Facebooku.

Reklamný partner našich aktivít: